J T M

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne jak każda organizacja pozarządowa swoją aktywność i efektywność zawdzięcza pedagogom, przyjaciołom, sponsorom, entuzjastom i artystom ale przede wszystkim uczniom, którzy w naturalny sposób stają się propagatorami kultury.

Do ważniejszych imprez organizowanych przez Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego są doroczne Przeglądy Pracy Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych. Tradycja organizowania Przeglądów Muzycznych sięga roku 1978.

Współpracujemy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami mogącymi rozszerzyć pole działalności Stowarzyszenia m.in. Zdrojowym Teatrem Animacji, Jeleniogórskim Centrum Kultury, Osiedlowym Domem Kultury, Zespołem Aktywności Społecznej z Jeleniej Góry-Sobieszów, Stowarzyszeniem „ Miłośnicy Cieplic” i innymi organizacjami. Uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach organizowanych dla Stowarzyszeń przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundację Jagniątków. W bieżącym roku uczestniczyliśmy w II Jeleniogórskich Targach Organizacji Pozarządowych, które odbyły się 30 maja na placu Ratuszowym, zorganizowane przez Fundację Jagniątków. W Targach uczestniczył również aktywnie nauczyciel z Ogniska Muzycznego z Jeleniej Góry-Cieplice dając pokaz gry na bandżo.


 

II Targi Organizacji Pozarządowych, w których uczestniczyło 41 organizacji były bardzo dobrze zorganizowane. Bardzo dziękujemy Organizatorom.


X Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Bydgoszczy – wrzesień 2014

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne brało udział w X Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Bydgoszczy w dniach 11 – 13.09 br, którego nadrzędnym hasłem było: Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa” Wydarzenie zostało objęte honorowymi auspicjami prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Patroni Kongresu: Henryk Sienkiewicz, pisarz, noblista, patriota, Władysław Stanisław Reymont, pisarz, patriota i społecznik.Organizatorami kongresu byli: Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, którego Prezesem jest wspaniały człowiek Jerzy Derenda .  TMMB  jest jednym z najstarszych stowarzyszeń  na ziemiach polskich, swymi korzeniami sięga 1832 roku. Na kongres do Bydgoszczy przyjechało niemal trzystu przedstawicieli różnych stowarzyszeń naukowych, historycznych, muzycznych, kulturalnych z całego kraju. W czwartek odbyła się prezentacja paneli m.in. badanie regionalnej kultury muzycznej – Akademia Muzyczna. Na zakończenie prezentacji krótki koncert Stanisława Miłka z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, laureata XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego oraz Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego „Citta di Castelfidardo”.   Następnie uroczysta inauguracja X  Kongresu w Opera Nova – koncert Capelli Bydgostiensis. W piątek wysłuchano serii wykładów na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich, a wieczorem wysłuchano koncertu w filharmonii pomorskiej „Ofiarom wszystkich wojen” – dzieło Romana Maciejewskiego „Missa pro defunctis, czyli Requiem na 4 głosy solowe, chór i orkiestrę. Po koncercie podziwiano widowisko”woda, światło i dźwięk”.X Kongres Regionalnych Towarzyszeń Kultury był wspaniale przygotowany pod każdym względem. W sobotę tj. 13 września odbyło się IV Walne Zgromadzenie Delegatów w którym wybrano nowe władze.

 

35-lecie JTM

Z okazji 35- lecia działalności Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego im. Ludomira Różyckiego, 29 maja 2010r. w Warszawie wręczono na ręce dyrektora JTM Pani Urszuli Gierdal, dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za szczególne zasługi w upowszechnieniu kultury.

Dyplom dla JTM

Dyplom dla JTM

Dyplom wręczył  Przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP Pan Anatol Jan Omelaniuk w zastępstwie za ministra.

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego powstało 21 grudnia 1975r. na I Walnym Zebraniu Członków założycieli z inicjatywy i woli animatorów życia muzycznego, dla których edukacja poprzez muzykę stanowiła wspaniałą ideę, dającą szansę na wszechstronne wychowanie młodych wrażliwych na piękno ludzi. Towarzystwo Muzyczne przejęło opiekę merytoryczną i organizacyjną nad ogniskami muzycznymi na terenie ówczesnego województwa jeleniogórskiego, kontynuując znakomity dorobek Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego.

Do ważniejszych imprez organizowanych przez Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne należą doroczne Przeglądy Pracy Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych. Przeglądy Muzyczne mają za zadanie prezentowanie i promowanie młodych talentów muzycznych oraz podnoszenie poziomu nauczania . Występy publiczne rodzą wiarę we własne siły pomagają uzyskać odporność i stabilność emocjonalną.

Uczniowie z Ognisk Muzycznych brali udział w koncertach: Ogólnopolskim Przeglądzie Pracy Społecznych Ognisk Muzycznych w Kaliszu/1989r/ , Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Międzyrzeczu Wlkp. /1989r./, Konkursie Gitarowym w Strzelcach Krajeńskich w latach; / 1983r.,1984r.,1985r.,1986r. 1987r, 1988r, 1990r./, Ogólnopolskim Konkursie Młodych Pianistów w Sulechowie /1987r, 1988r./, Ogólnopolskim Konkursie Młodych Pianistów w Koszalinie /1987r./ , Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym w Częstochowie/2005r./ . Od 2006 r. uczniowie ze społecznych ognisk muzycznych biorą rokrocznie udział w konkursie keyboardowym, który odbywa się w Świdnicy w domu kultury.

Ogniska muzyczne

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego jest kontynuatorem dorobku i działalności stowarzyszeń muzycznych regionu i Dolnego Śląska.

Prowadzi działalność pożytku publicznego (nieodpłatna i odpłatna) w zakresie m.in.:  kultury i sztuki, zakładania i prowadzenia Społecznych  Ognisk Muzycznych; tworzenia i prowadzenia zespołów muzycznych; organizowania wszelkiego rodzaju imprez umuzykalniających i okolicznościowych.

Lekcje indywidualne

Lekcje indywidualne obejmują naukę gry na instrumentach w połączeniu z nauką teorii.

Obecnie działają 4 Ogniska Muzyczne:

  • w Cieplicach w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego ul.Cieplicka 74
  • w Karpaczu przy Zespole Szkół  ul. Łączna 2
  • w Jeleniej Górze w Osiedlowym Domu Kultury ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12
  • w Kamiennej Górze ul. Wojska Polskiego 7

Celem Towarzystwa Muzycznego jest nauczenie dzieci, młodzież , osoby dorosłe gry na instrumentach muzycznych , rozwijanie zdolności muzycznych , umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym oraz wypełnienie ich wolnego czasu w sposób twórczy i zorganizowany. Gra na instrumencie oferuje szansę podwyższenia sprawności umysłu ,nauka gry na skrzypcach, keyboardzie jest pomocnym środkiem w walce z dysleksją i ADHD.

Ta forma edukacji artystycznej jaką prowadzi Towarzystwo Muzyczne znakomicie od lat wpisuje się w oczekiwany i postulowany system wychowania estetycznego.

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne nie jest dotowane z budżetu państwa czy samorządu, działalność ta jest finansowana wyłącznie z czesnego. Jest organizacją pozarządową stanowiącą ogromny potencjał społeczny.