SOM Kamienna Góra

Społeczne Ognisko Muzyczne Kamienna Góra

Adres: ul.Wojska Polskiego 9, 58-400 Kamienna Góra

Zespół skrzypcowy Perpetuum

Zespół skrzypcowy Perpetuum

Telefon: 75 645 36 35

email: som-kgora@o2.pl

Dyrektor: Kazimiera Ciosmak

Nauczyciele:

  • Kazimiera Ciosmak – skrzypce
  • Anna Matysiak – pianino
  • Kinga Filip Koniuszewska – skrzypce
  • Anna Kosturek – pianino, teoria
  • Ryszard Jędruch  - gitara, keyboard

W 1974r. został utworzony dziecięcy zespół skrzypcowy pod nazwą ”Perpetuum’ przez dyrektora

Społecznego Ogniska Muzycznego w Kamiennej Górze, panią Kazimierę Ciosmak.

Zespół „ Perpetuum” wystąpił w Danii, Niemczech, Czechachi Francji. Zespół skrzypcowy od 15 lat uczestniczy w koncertach

z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Zespół brał udział w koncercie z udziałem Konstantego Andrzeja Kulki wraz z Waldemarem Malickim. „Perpetuum” koncertował w Bazylice Wniebowstąpienia NMP w Krzeszowie oraz w sali Maksymiliana we Wrocławiu. Brał udział w I-szym Przeglądzie Zespołów Katolickich w Bazylice Wniebowstąpienia NMP w Krzeszowie w 2009r.

Zespół skrzypcowy Perpetuum

Zespół skrzypcowy Perpetuum

Zespół skrzypcowy pod kierownictwem pani Kazimiery Ciosmak, dyrektorki

Społecznego Ogniska Muzycznego w Kamiennej Górze  brał udział w Dniach Chełmska Śląskiego w sierpniu 2012 roku.

 

29 września w Centrum Kultury w Kamiennej Górze, ul. Kościuszki 4 udział w Dolnośląskiej Lidze Talentów

wziął zespół skrzypcowy Perpetuum pod kierownictwem dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego

w Kamiennej Górze Pani Kazimiery Ciosmak.

Zespół Perpetuum wystąpił w finale, który odbył się w  MOK i S Oleśnica dnia 13-go października 2012.

Zespół-Skrzypczowy-PERPETUM

Dolnośląska Liga Talentów jest organizowana w formie konkursowego przeglądu amatorskich zespołów artystycznych

i solistów działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego i pokazanie go w atrakcyjnej

i nowoczesnej formie. Stworzenie jednocześnie płaszczyzny wymiany doświadczeń.

Głównym organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu a współorganizatorami

są: Miasto Legnica, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Krośnice oraz miasto Oleśnica.

 

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości w poniedziałek 11 listopada 2013r. w Muzeum Tkactwa

w Kamiennej Górze wystąpił z koncertem zespół skrzypcowy „Perpetuum” pod kierunkiem Pani Kazimiery Ciosmak.

Na V Święcie Województwa Dolnośląskiego dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Kamiennej Górze pani KAZIMIERA  CIOSMAK została laureatką odznaki honorowych Zasłużonych dla województwa dolnośląskiego , przez ponad 50 lat oddana i zaangażowana w pracę na rzecz Ogniska Muzycznego w Kamiennej Górze  ponadto w 1980 roku została nagrodzona tytułem” Zasłużony działacz kultury” a w 2009 r. otrzymała tytuł Honorowy Obywatel  miasta Kamienna Góra.

 

Zdjęcia z koncertu, który odbył się w naszym Ognisku w dniu 11 kwietnia 2014 roku

Zdjęcia z Warsztatów Muzycznych 7-11-2015

Popis klasowy styczeń 2017

39 Przegląd Pracy Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych Kamienna Góra 22 kwietnia 2017 r.

Urodziny

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta odbyła się bardzo miła uroczystość. Z okazji jubileuszu 85. urodzin pierwszy po 1989 roku burmistrz Kamiennej Góry Bolesław Grzyb otrzymał życzenia i upominki od radnych i władz miasta. Specjalny koncert zagrały Jubilatowi dzieci ze Społecznego Ogniska Muzycznego pod kierownictwem artystycznym Kazimiery Ciosmak. Dyrektor Społecznego Ognisk Muzycznego jest bardzo wdzięczna panu Bolesławowi ponieważ dzięki jego zaangażowaniu w kulturę , budynek przy ul.Wojska Polskiego został przekazany do dyspozycji SOM. Bolesław Grzyb Swoje dorosłe życie związał z Kamienną Górą i jej okolicami. Pracę zawodową i działalność społeczną wykonywał zawsze z poświęceniem i zaangażowaniem. Swoją pracą przysłużył się bardzo do rozwoju miasta i regionu, szczególnie w upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, dyplomów i podziękowań za długoletnią pracę społeczną i zawodową.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach ,12 maja 2017 r. miał miejsce koncert w wykonaniu uczniów  ze Społecznego Ogniska Muzycznego z Kamiennej Góry z okazji  „Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych” Głównymi celami imprezy było: integracja uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach z osobami  niepełnosprawnymi, tworzenie naturalnej sytuacji wychowawczej, uczącej  tolerancji  i równouprawnienia, wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych i wykluczenia ich z życia codziennego, a także budowanie modelu wspólnego kształcenia dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Dnia 19 sierpnia 2017 roku w Chełmsku Śląskim odbyła się kolejna, jubileuszowa odsłona Jarmarku Tkaczy Śląskich

jarmark

Całość podsumowana została koncertem zespołu Wawele a zakończyła się zabawą taneczną.
Jarmark rozpoczął się tradycyjną paradą historyczną, w której wzięła udział ludność Chełmska Śląskiego przyodziana w lniane, epokowe  stroje.
Następnie odśpiewano Hymn Chełmska Śląskiego. Później miał miejsce interaktywny spektakl pn. „Bunt Tkaczy”. Następnie na scenie  pojawiły się zespoły i grupy muzyczne z regionu: Perpetuum ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Kamiennej Górze pod kierownictwem  muzycznym Kazimiery Ciosmak, następnie Wrzos z Lubawki, Zgoda z Chełmska Śląskiego oraz Durlakowe Rogi i Złote Nutki z Przedwojowa. Pomiędzy występami na scenie również pojawiły się dzieci w pokazie mody lnianej najmłodszych.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kamiennej Górze.

Dnia 11 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbył się wieczór patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Na scenie wiązankę patriotycznych melodii zagrał zespół skrzypcowy ze Społecznego Ogniska Muzycznego z Kamiennej Góry pod kierownictwem artystycznym dyrektorki SOM pani Kazimiery Ciosmak. Ola Majak, utalentowana kamiennogórzanka, zaśpiewała polskie piosenki związane ze szczególnymi momentami polskiej historii.
Szczególnym akcentem spotkania w Muzeum Tkactwa była prelekcja dotycząca generała Władysława Andersa. Władysław Albert Anders był generałem dywizji Polskich Sił Zbrojnych, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych, w 1954 mianowany przez władze emigracyjne generałem broni.
Spotkanie zakończył występ chóru Olga.

Wystawa pn.”Karkonosze w obrazach Friedricha Iwana” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze w dniu 21 października 2017 r. o godz.16, miała miejsce wystawa pn.”Karkonosze w obrazach Friedricha Iwana”Ponad 300 prac Friedricha Iwana wystawiono w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. To największa wystawa tego artysty w historii.Friedrich Iwan urodził się w Kamiennej Górze 8 sierpnia 1889 roku. Już jako 14-latek uczył się w kierunkach plastycznych. Nauki pobierał we Wrocławiu i Berlinie. Zasłynął kolorowymi akwafortami przedstawiającymi Karkonosze. Zmarł w 1967 roku w Niemczech. Wystawa organizowana jest w 50-lecie śmierci artysty. Oprawę muzyczną wernisażu wystawy wykonał zespół skrzypcowy ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Kamiennej Górze pod kierownictwem artystycznym pani Kazimiery Ciosmak.

 

Popis klasowy styczeń 2018

25 Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej pod hasłem: „Bóg – Honor – Ojczyzna”

Dnia 12 maja 2018 roku na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie rozpoczęto 25 Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej pod hasłem: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbywa się od 9 lat. Jego celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz budowanie tożsamości narodowej i religijnej.Podczas Festiwalu każdy z zespołów zaprezentuje dwa utwory: religijny i patriotyczny.

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości Patronat Narodowy nad 25. Festiwalem Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie, objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Na scenie zaprezentowało się blisko trzystu uczestników. Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Jury, w którym zasiadała m.in. wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, po wysłuchaniu wszystkich 38 zespołów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
W kategorii zespoły dziecięce:
I miejsce – Schola „Małe Ave” z Bielawy
II miejsce – Zespół skrzypcowy „Perpetuum” z Kamiennej Góry
III miejsce – Schola parafialna ze Starych Bogaczowic
Wyróżnienie – „Trzeciaki” z Krzeszowa